O mne

Snažím sa pozerať na klienta (pacienta) ako na celok a riešiť jeho zdravotné problémi, nielen tie, ktoré pociťuje a sú bolestivé. Vždy ma veľmi teší úsmev na tvári keď dokážem pomôcť niekedy aj s niekoľkoročnými ťažkostiami. Pristupujem ku každému individuálne a s veľkou pokorou riešiť zdravotné problémi do takej mieri ako som schopný ale aj koľko vie zvládnuť pacient. Ďakujem Pánu Bohu, že môžem pomáhať ľuďom a ich spokojnosť je pre mňa odmenou a útechou v dnešnom tzv. rýchlom svete.

– Maroš Kellner