O mne

“Snažím sa pozerať na klienta (pacienta) ako na celok a riešiť jeho zdravotné problémy, nielen tie, ktoré pociťuje a sú bolestivé. Vždy ma veľmi teší úsmev na tvári keď dokážem pomôcť niekedy aj s niekoľkoročnými ťažkosťami.

Pristupujem ku každému individuálne a s veľkou pokorou riešiť zdravotné problémy do takej mieri ako som schopný ale aj koľko vie zvládnuť pacient.

Ďakujem Pánu Bohu, že môžem pomáhať ľuďom a ich spokojnosť je pre mňa odmenou a útechou v dnešnom tzv. rýchlom svete.”